Biuletyn Informacji Publicznej  ZSEiT w Pasłęku  www.zseit.paslek.edu.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2023-10-20 10:02:35

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2023-10-09 11:17
Zapytanie ofertowe dotyczące
Opublikowano 2023.10.20 Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty do pobrania plik w formacie .pdf
informacja o wyborze    Opubliko  więcej >
2023-10-09 11:17:32

Dodanie informacji do działu:
Przetargi

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2023-10-09 11:17
Zapytanie ofertowe dotyczące
Opublikowano 2023.10.09 1. Do pobrania plik w formacie MS
Word: zapytanie   więcej >
2023-10-09 11:16:33

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2023-09-22 11:26
Doposażenie ZSEiT w nowoczesn
Zamówienie poniżej 30 tys. euro Doposażenia
Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w
Pasłęku w nowoczesne pomoce dydaktyczne   więcej >
2023-10-09 11:15:34

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2023-06-23 14:13
Budowa hali sportowo-widowisko
Zamówienie powyżej 30 tys. euro Budowa hali
sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych
i Technicznych w Pasłęku   O  więcej >
2023-10-09 11:15:15

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2021-04-30 17:41
Plan postępowań o udzielenie
Opublikowano 2023.01.30 Plan postępowań o udzielenie
zamówień publicznych na rok 2023: Szczegóły
- do pobrania plik w formacie .pd  więcej >
2023-10-09 11:14:55

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2021-12-03 13:44
Budowa hali sportowo-widowisko
Zamówienie powyżej 30 tys.
euro   Opublikowano 2022.01.26 Informacja dotycząca
wyboru najkorzystniejszej oferty:: do pobrania plik w  więcej >
2023-10-05 11:08:25

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2023-09-22 11:26
Doposażenie ZSEiT w nowoczesn
Zamówienie poniżej 30 tys. euro Doposażenia
Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w
Pasłęku w nowoczesne pomoce dydaktyczne   więcej >
2023-09-29 10:12:06

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2023-09-22 11:26
Doposażenie ZSEiT w nowoczesn
Zamówienie poniżej 30 tys. euro Doposażenia
Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w
Pasłęku w nowoczesne pomoce dydaktyczne   więcej >
2023-09-22 11:29:32

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2023-09-22 11:26
Doposażenie ZSEiT w nowoczesn
Zamówienie poniżej 30 tys. euro Doposażenia
Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w
Pasłęku w nowoczesne pomoce dydaktyczne   więcej >
2023-09-22 11:26:06

Dodanie informacji do działu:
Przetargi

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2023-09-22 11:26
Doposażenie ZSEiT w nowoczesn
Zamówienie poniżej 30 tys. euro Doposażenia
Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w
Pasłęku w nowoczesne pomoce dydaktyczne   więcej >
2023-09-19 14:05:04

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz 2012-08-31
Informację dodano do Biuletynu 2009-02-18 13:09
Dział I
Załącznik do uchwałyRady PedagogicznejZespołu
Szkół Ekonomicznychi Technicznych w PasłękuNr
1/23/24z dnia 14 września 2023r.   P  więcej >
2023-09-19 14:04:29

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-14 18:24
Dział II
Sposoby realizacji zadań szkołyRozdział 1Informacje
wstępne § 13.Praca dydaktyczna w szkole prowadzona
jest w oparciu o obowiązującą podst  więcej >
2023-09-19 14:04:02

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-14 18:27
Dział III
Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy
psychologiczno-pedagogicznejRozdział 1Zasady udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole  więcej >
2023-09-19 14:03:34

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-14 18:27
Dział IV
Organy szkoły i ich kompetencje § 40. 1. Organami
szkoły są:1) Dyrektor;2) Rada Pedagogiczna;3) Rada
Rodziców;4) Samorząd Uczniowski.   więcej >
2023-09-19 14:03:12

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-14 18:28
Dział V
Organizacja nauczania i wychowaniaRozdział 1Działalność
dydaktyczno-wychowawcza § 55. 1. Podstawowymi formami
działalności dydaktyczno-wych  więcej >
2023-09-19 14:02:52

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-14 18:29
Dział VI
System doradztwa zawodowegoRozdział 1Założenia programowe
§ 73. 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
ma na celu koordynację dział  więcej >
2023-09-19 14:02:32

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-14 18:29
Dział VII
Organizacja szkołyRozdział 1Baza szkoły § 77. 1. Do
realizacji zadań statutowych szkoła posiada:1) 16 sal
lekcyjnych;2) 2 pracownie komputer  więcej >
2023-09-19 14:02:12

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-14 18:29
Dział VIII
Nauczyciele i inni pracownicy szkołyRozdział 1Zadania
nauczycieli § 85. Zadania nauczycieli.1. Nauczyciel
prowadzi pracę dydaktyczną, wychowa  więcej >
2023-09-19 14:01:51

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-14 18:29
Dział IX
Uczniowie szkołyRozdział 1Prawa i obowiązki
uczniów § 91. 1. Uczeń ma prawo do:1)
właściwie zorganizowanego procesu uczenia się, w   więcej >
2023-09-19 14:01:28

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-14 18:30
Dział X
Wewnątrzszkolne zasady oceniania § 97. Cele oceniania
wewnątrzszkolnego.1. Ocenianiu podlegają:1) osiągnięcia
edukacyjne ucznia;2) zachowani  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 555
następne >     100>>     300>>