Biuletyn Informacji Publicznej  ZSEiT w Pasłęku  www.zseit.paslek.edu.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2021-10-11 14:37:29

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-14 18:30
Dział XII
Postanowienia końcowe § 107.1. Szkoła używa
pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.2.
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumenta  więcej >
2021-10-11 14:36:37

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-14 18:30
Dział XI
Ceremoniał szkolny § 106.Szkoła posiada symbole
szkolne:1. Sztandar szkoły:1) sztandarem opiekuje się
poczet sztandarowy pod kierunkiem wyz  więcej >
2021-10-11 14:35:56

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-14 18:30
Dział X
Wewnątrzszkolne zasady oceniania § 94.Cele oceniania
wewnątrzszkolnego.1. Ocenianiu podlegają:1) osiągnięcia
edukacyjne ucznia;2) zachowan  więcej >
2021-10-11 14:34:06

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-14 18:29
Dział IX
Uczniowie szkoły Rozdział 1Prawa i obowiązki
uczniów § 88.1. Uczeń ma prawo do:1)
właściwie zorganizowanego procesu uczenia się, w  więcej >
2021-10-11 14:33:03

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-14 18:29
Dział VIII
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły Rozdział 1Zadania
nauczycieli § 83.Zadania nauczycieli.1. Nauczyciel
prowadzi pracę dydaktyczną, wychow  więcej >
2021-10-11 14:31:55

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-14 18:29
Dział VII
Organizacja szkoły Rozdział 1Baza szkoły § 75.1. Do
realizacji zadań statutowych szkoła posiada:1) 16 sal
lekcyjnych;2) 2 pracownie kompute  więcej >
2021-10-11 14:30:33

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-14 18:29
Dział VI
  System doradztwa zawodowego Rozdział 1Założenia
programowe § 71.1. Wewnątrzszkolny system doradztwa
zawodowego ma na celu koordynacj  więcej >
2021-10-11 12:26:19

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-14 18:28
Dział V
Organizacja nauczania i wychowania Rozdział
1Działalność dydaktyczno-wychowawcza § 54.1.
Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wyc  więcej >
2021-10-11 12:24:59

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-14 18:27
Dział IV
Organy szkoły i ich kompetencje § 39.1. Organami
szkoły są:1) Dyrektor;2) Rada Pedagogiczna;3) Rada
Rodziców;4) Samorząd Uczniowski.  więcej >
2021-10-11 12:24:00

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-14 18:27
Dział III
Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy
psychologiczno-pedagogicznej Rozdział 1Zasady udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szko  więcej >
2021-10-11 12:22:39

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz 2012-08-31
Informację dodano do Biuletynu 2009-02-18 13:09
Dział I
Załącznik do uchwałyRady PedagogicznejZespołu
Szkół Ekonomicznych i Technicznych w PasłękuNr
1/19/20z dnia 12 września 2019r.     więcej >
2021-10-11 12:22:15

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-14 18:24
Dział II
Sposoby realizacji zadań szkoły Rozdział 1Informacje
wstępne § 13.Praca dydaktyczna w szkole prowadzona
jest w oparciu o obowiązującą pod  więcej >
2021-10-11 12:21:01

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz 2012-08-31
Informację dodano do Biuletynu 2009-02-18 13:09
Dział I
Załącznik do uchwałyRady PedagogicznejZespołu
Szkół Ekonomicznych i Technicznych w PasłękuNr
1/19/20z dnia 12 września 2019r.     więcej >
2021-07-09 13:52:21

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2021-05-14 13:26
Budowa hali sportowej w Zespol
Zamówienie powyżej 30 tys. euro  Budowa hali
sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i
Technicznych w Pasłęku   Opublik  więcej >
2021-07-08 12:47:30

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2021-05-14 13:26
Budowa hali sportowej w Zespol
Zamówienie powyżej 30 tys. euro  Budowa hali
sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i
Technicznych w Pasłęku   Opublik  więcej >
2021-07-08 10:50:08

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2021-05-14 13:26
Budowa hali sportowej w Zespol
Zamówienie powyżej 30 tys. euro  Budowa hali
sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i
Technicznych w Pasłęku   Opublik  więcej >
2021-07-05 14:31:02

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2021-05-14 13:26
Budowa hali sportowej w Zespol
Zamówienie powyżej 30 tys. euro   Budowa hali
sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i
Technicznych w Pasłęku Opublikowano   więcej >
2021-07-02 13:38:02

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2021-05-14 13:26
Budowa hali sportowej w Zespol
Zamówienie powyżej 30 tys. euro   Budowa hali
sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i
Technicznych w Pasłęku Opublikowano   więcej >
2021-07-01 15:13:13

Aktualizacja informacji w dziale:
Deklaracja dostępności

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2021-05-10 13:18
Raport o stanie zapewnienia do
  więcej >
2021-07-01 15:11:48

Aktualizacja informacji w dziale:
Deklaracja dostępności

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2021-07-01 15:02
Deklaracja dostępności
  Deklaracja dostępności -  Zespół
Szkół Ekonomicznych i Technicznych w
Pasłęku Zespół Szkół Ekonomicz  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 439
następne >     100>>     300>>