Biuletyn Informacji Publicznej  ZSEiT w Pasłęku  www.zseit.paslek.edu.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-02-08 11:53:03

Dodanie informacji do działu:
Plan działalności

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-08 11:53
  więcej >
2019-01-17 20:47:50

Dodanie informacji do działu:
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-17 20:47
  więcej >
2019-01-17 20:46:47

Dodanie informacji do działu:
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-17 20:46
  więcej >
2019-01-17 20:45:40

Dodanie informacji do działu:
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-17 20:45
  więcej >
2019-01-17 20:44:35

Dodanie informacji do działu:
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-17 20:44
  więcej >
2019-01-17 20:43:37

Dodanie informacji do działu:
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-17 20:43
  więcej >
2019-01-17 20:42:30

Dodanie informacji do działu:
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-17 20:42
  więcej >
2019-01-17 20:39:52

Dodanie informacji do działu:
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-17 20:39
  więcej >
2018-12-09 11:55:15

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-14 18:30
Dział X
Wewnątrzszkolne zasady oceniania§ 94. Cele oceniania
wewnątrzszkolnego.1. Ocenianiu podlegają:1) osiągnięcia
edukacyjne ucznia;2) zachowanie  więcej >
2018-12-09 11:51:11

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-14 18:29
Dział VIII
Nauczyciele i inni pracownicy szkołyRozdział 1Zadania
nauczycieli§ 83. Zadania nauczycieli.1. Nauczyciel
prowadzi pracę dydaktyczną, wychowaw  więcej >
2018-12-09 11:44:48

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-14 18:27
Dział IV
Organy szkoły i ich kompetencje§ 39. 1. Organami
szkoły są:1) Dyrektor;2) Rada Pedagogiczna;3) Rada
Rodziców;4) Samorząd Uczniowski.&s  więcej >
2018-12-09 11:42:54

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz 2012-08-31
Informację dodano do Biuletynu 2009-02-18 13:09
Dział I
Załącznik do uchwałyRady PedagogicznejZespołu
Szkół Ekonomicznych i Technicznych w PasłękuNr
5/17/18z dnia 30 listopada 2017r. STATUTZe  więcej >
2018-06-20 11:29:44

Aktualizacja informacji w dziale:
RODO

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-20 11:28
Klauzula informacyjna
========= KLAUZULA INFORMACYJNA ===========W
ZAKRESIE=====PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ==== Zgodnie z
art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu   więcej >
2018-06-20 11:28:15

Dodanie informacji do działu:
RODO

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-20 11:28
Klauzula informacyjna
========= KLAUZULA INFORMACYJNA ===========W
ZAKRESIE=====PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ==== Zgodnie z
art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu   więcej >
2018-02-14 18:43:17

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-14 18:30
Dział XII
Postanowienia końcowe§ 107. 1. Szkoła używa
pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.2.
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacj  więcej >
2018-02-14 18:42:50

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-14 18:30
Dział XI
Ceremoniał szkolny§ 106. Szkoła posiada symbole
szkolne:1. Sztandar szkoły:1) sztandarem opiekuje się
poczet sztandarowy pod kierunkiem wyzna  więcej >
2018-02-14 18:42:09

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-14 18:30
Dział X
Wewnątrzszkolne zasady oceniania§ 94. Cele oceniania
wewnątrzszkolnego.1. Ocenianiu podlegają:1) osiągnięcia
edukacyjne ucznia;2) zachowanie  więcej >
2018-02-14 18:40:41

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-14 18:29
Dział IX
Uczniowie szkołyRozdział 1Prawa i obowiązki
uczniów§ 88. 1. Uczeń ma prawo do:1)
właściwie zorganizowanego procesu uczenia się, w s  więcej >
2018-02-14 18:39:47

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-14 18:29
Dział VIII
Nauczyciele i inni pracownicy szkołyRozdział 1Zadania
nauczycieli§ 83. Zadania nauczycieli.1. Nauczyciel
prowadzi pracę dydaktyczną, wychowaw  więcej >
2018-02-14 18:38:36

Aktualizacja informacji w dziale:
Statut szkoły

Ryszard Barszcz
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-14 18:29
Dział VII
Organizacja szkołyRozdział 1Baza szkoły§ 75. 1. Do
realizacji zadań statutowych szkoła posiada:1) 16 sal
lekcyjnych;2) 2 pracownie komputero  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 303
następne >     100>>     300>>