Przetargi
Przetargi
Zapytanie ofertowe dotyczące utworzenia
"Wirtualnej strzelnicy" 

Opublikowano 2023.10.20


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


do pobrania plik w formacie .pdf informacja o wyborze 


 


Opublikowano 2023.10.09


1. Do pobrania plik w formacie MS Word: zapytanie

 

Opublikowane przez: Ryszard Barszcz | Data wprowadzenia: 2023-10-09 11:17:32 | Data modyfikacji: 2023-10-20 10:02:35.
Doposażenie ZSEiT w nowoczesne pomoce dydaktyczne
oraz w narzędzia TIK 

Zamówienie poniżej 30 tys. euro

Doposażenia Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz w narzędzia TIK

Opublikowano 2023.10.05

1. Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

maszyny rolnicze - do pobrania plik w formacie .pdf protokół_1
urządzenia gastronomiczne - do pobrania plik w formacie .pdf protokół_2
pomoce dydaktycze oraz narzęclzia TlK - do pobrania plik w formacie .pdf protokół_3

 

Opublikowano 2023.09.22

Zapytanie 1:

ogłoszenie - do pobrania plik w formacie .pdf ogłoszenie_1

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - do pobrania plik w formacie MS Excel sopz_1

zapytanie ofertowe - do pobrania plik w formacie .pdf zapytanie ofertowe_1

formularz ofertowy - do pobrania plik w formacie MS Word formularz_1

wzór umowy - do pobrania plik w formacie MS Word wzór umowy_1

Zapytanie 2:

ogłoszenie - do pobrania plik w formacie .pdf ogłoszenie_2

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - do pobrania plik w formacie MS Excel sopz_2

zapytanie ofertowe - do pobrania plik w formacie .pdf zapytanie ofertowe_2

formularz ofertowy - do pobrania plik w formacie MS Word formularz_2

wzór umowy - do pobrania plik w formacie MS Word wzór umowy_2

Zapytanie 3:

ogłoszenie - do pobrania plik w formacie .pdf ogłoszenie_3

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - do pobrania plik w formacie MS Excel sopz_3

zapytanie ofertowe - do pobrania plik w formacie .pdf zapytanie ofertowe_3

formularz ofertowy - do pobrania plik w formacie MS Word formularz_3

wzór umowy - do pobrania plik w formacie MS Word wzór umowy_3

 

Opublikowane przez: Ryszard Barszcz | Data wprowadzenia: 2023-09-22 11:26:06 | Data modyfikacji: 2023-10-09 11:16:33.
Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole
Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku -
postępowanie trzecie 

Zamówienie powyżej 30 tys. euro


Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku


 


Opublikowano 2023.08.09


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


do pobrania plik w formacie .pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 


Opublikowano 2023.07.26


Informacja z otwarcia ofert:


do pobrania plik w formacie .pdf informacja z otwarcia ofert


 


Opublikowano 2023.07.26


Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:


do pobrania plik w formacie .pdf informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia


 


Opublikowano 2023.07.19


1. Wyjaśnienie do SWZ


do pobrania plik w formacie .pdf: pytania i odpowiedzi_2023.07.19


2. Informacja o zmianie treści opisu przedmiotu zamówienia


do pobrania plik MS Word: Załącznik 11 opis przedmiotu zamówienia_2023.07.19


 


Opublikowano 2023.07.14


1. Informacja o zmianie treści ogłoszenia - zmiana terminów


do pobrania plik w formacie .pdf: zmiana ogłoszenia_2023.07.14


2. Specyfikacja Warunków Zamówienia - po zmianie terminów


do pobrania plik MS Word: SWZ - zmiana terminów_2


 


Opublikowano 2023.07.06


1. Informacja o zmianie treści ogłoszenia - zmiana terminów


do pobrania plik w formacie .pdf: Ogłoszenie o zmianie


2. Specyfikacja Warunków Zamówienia - po zmianie terminów


do pobrania plik MS Word: SWZ - zmiana terminów


 


Opublikowano 2023.07.05


1. Wyjaśnienie do SWZ


do pobrania plik w formacie .pdf: Pytania i odpowiedzi _2023.07.05


2. Projekt wykonawczy


do pobrania plik skompresowany: Projekt wykonawczy


3. Rewizja pierwotnej dokumentacji projektowo wykonawczej


do pobrania plik skompresowany: Rewizja pierwotnej dokumentacji projektowo wykonawczej


4. Projekt wykonawczy naprawy wad trwałych wykonanych fundamentów


do pobrania plik skompresowany: Projekt wykonawczy naprawy wad trwałych fundamentów


 


Opublikowano 2023.06.30


Uzupełnienie dokumentacji:


1. Wyjaśnienie do SWZ


do pobrania plik w formacie .pdf: Wyjaśnienie do SWZ


2. Dokumentacja projektowa w formacie .pdf


do pobrania plik skompresowany: Dokumentacja projektowa


Opublikowano 2023.06.23


1. Ogłoszenie nr 2023/BZP 00273590/01 z dnia 2023-06-23:


do pobrania plik w formacie .pdf: ogłoszenie


2. Specyfikacja warunków zamówienia na 2 etap budowy:


do pobrania plik w formacie MSWord: SWZ


3. Załącznik nr 1 do SWZ Wzór umowy


do pobrania plik w formacie MSWord: Wzór umowy


4. Załącznik nr 2 do SWZ Ofereta


do pobrania plik w formacie MSWord: Oferta


5. Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie dotyczące przesłanek o wykluczeniu


do pobrania plik w formacie MSWord: Oświadczenie dotyczące przesłanek o wykluczeniu


6. Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie o przynależności lub nie do grup kapitałowych


do pobrania plik w formacie MSWord: Ośwadczenie grupy kapitałowe


7. Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz wykonanych robót


do pobrania plik w formacie MSWord: Wykaz wykonanych robót


8. Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz osób


do pobrania plik w formacie MSWord: Wykaz osób


9. Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie do udostępnienia zasobów


do pobrania plik w formacie MSWord: Zobowiązanie do udostępnienia


10. Załącznik nr 8 do SWZ Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia


do pobrania plik w formacie MSWord: Oświadczenie wykonawców wspólne


11. Załącznik nr 9 do SWZ Poświadczenie o odbyciu wizji lokalnej


do pobrania plik w formacie MSWord: Poświadczenie o odbyciu wizji lokalnej


12. Załącznik nr 12 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia


do pobrania plik w formacie MSWord: Opis przedmiotu zamówienia


13. Załącznik nr 13 do umowy Umowa gwarancyjna


do pobrania plik w formacie MSWord: Umowa gwarancyjna


14. Załącznik nr 13 Tabela nazw własnych


do pobrania plik w formacie .pdf: Tabela nazw własnych


15. Załącznik nr 14 Harmonogram rzeczowo-finansowy


do pobrania plik w formacie MSWord: Harmonogram rzeczowo-finansowy


16. Budowa hali - pliki DWG


do pobrania plik skompresowany pliki DWG.zip


17. Przedmiary robót


do pobrania plik skompresowany Przedmiary.zip

 

Opublikowane przez: Ryszard Barszcz | Data wprowadzenia: 2023-06-23 14:13:31 | Data modyfikacji: 2023-10-09 11:15:34.
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych  

Opublikowano 2023.01.30


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023:


Szczegóły - do pobrania plik w formacie .pdf


 


Do pobrania plik w formacie .pdf - wersja 2/2021 plan postępowań o udzielenie zamówień


Do pobrania plik w formacie .pdf wersja 1/2021: plan postępowań o udzielenie zamówień


 


 

 

Opublikowane przez: Ryszard Barszcz | Data wprowadzenia: 2021-04-30 17:41:26 | Data modyfikacji: 2023-10-09 11:15:15.
Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole
Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku -
postępowanie drugie 

Zamówienie powyżej 30 tys. euro

 

Opublikowano 2022.01.26

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty::

do pobrania plik w formacie .pdf informacja o wyborze

 

Opublikowano 2022.01.04

Informacja z otwarcia ofert:

do pobrania plik w formacie .pdf informacja z otwarcia ofert

 

 

Opublikowano 2022.01.04

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:

do pobrania plik w formacie .pdf informacja o kwocie

 

Opublikowano 2021.12.30

1. Sprostowanie:

do pobrania plik w formacie .pdf: sprostowanie

2. Zmieniona treść załącznika nr 2 do SWZ_Wzór umowy:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 2_2021.12.30

 

Opublikowano 2021.12.29

1. Zmieniona treść specyfikacji warunków zamówienia:

do pobrania plik w formacie .pdf: SWZ_2021.12.29

2. Zmieniona treść załącznika nr 2 do SWZ_Wzór umowy:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 2_2021.12.29

3. Zapytanie i odpowiedź nr 2

do pobranie plik w formancie .pdf zapytanie nr 2

4. Zapytanie i odpowiedź nr 3

do pobranie plik w formancie .pdf zapytanie nr 3

 

 

Opublikowano 2021.12.23

1. Zmieniona treść ogłoszenia:

do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.12.23

Szczegóły postępowania - zmiana ogłoszenia na stronie miniportalu:

do pobrania plik w formacie .pdf: ogłoszenie miniportal_2021.12.23

 

Opublikowano 2021.12.20

1. Zmieniona treść ogłoszenia:

do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.12.20

2. Zmieniona treść specyfikacji warunków zamówienia:

do pobrania plik w formacie .pdf: SWZ_2021.12.20

3. Zmieniona treść załącznika nr 2 do SWZ_Wzór umowy:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 2_2021.12.20

4. Załącznik nr 5 do umowy_Oświadczenie o elektromobilności

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 5 do umowy_2021.12.20

5. Załącznik nr 14 do SWZ_Oświadczenie o elektromobilności

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 14

 

 

Opublikowano 2021.12.08

1. Zapytanie i odpowiedź nr 1:

do pobrania plik w formacie .pdf : zapytanie nr 1

 

Opublikowano 2021.12.03

1. Ogłoszenie:

do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie

2. Specyfikacja warunków zamówienia:

do pobrania plik w formacie .pdf: SWZ

3. Załącznik nr 1 do SWZ_Opis przedmiotu zamówienia:

do pobrania plik w formacie .pdf: załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 2

5. Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 3

6. Załącznik nr 3 do umowy_Umowa gwarancyjna:

do pobrania plik w formacie MSWord: umowa gwarancyjna

7. Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 4

8. Załącznik nr 5 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 5

9. Załącznik nr 6 do SWZ_Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 6

10. Załącznik nr 7 do SWZ_Oświadczenie aktualizujące grupy kapitałowe:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 7

11. Załącznik nr 8 do SWZ_Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące spełnienia warunków:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 8

12. Załącznik nr 9 do SWZ_Wykaz wykonanych robót budowlanych:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 9

13. Załącznik nr 10 do SWZ_Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 10

14. Załącznik nr 11 do SWZ_Formularz ofertowy:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 11

15. Załącznik nr 12_Harmonogram rzeczowo-finansowy:

do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 12

16. Załącznik nr 13_Dokumentacja projektowa:

do pobrania archiwum skompresowane w formacie zip: załącznik nr 13

Szczegóły postępowania - ogłoszenie na stronie miniportalu:

do pobrania plik w formacie .pdf: ogłoszenie miniportal

Tabela nazw własnych

do pobrania plik w formacie .pdf: tabela nazw własnych

Oświadczenie o zminie nazwy:

do pobrania plik w formacie .pdf: oświadczenie o zmianie nazwy 

Opublikowane przez: Ryszard Barszcz | Data wprowadzenia: 2021-12-03 13:44:52 | Data modyfikacji: 2023-10-09 11:14:55.
Data wprowadzenia: 2021-12-03 13:44:52
Data modyfikacji: 2023-10-09 11:14:55
Opublikowane przez: Ryszard Barszcz
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych
ul. Wojska Polskiego 36
14-400 Pasłęk
Kierownik Jednostki
Marian Matuszczak
Kontakt:
Tel: (55) 248-31-29
Fax: (55) 649-50-00
e-mail: zseitpaslek@elblag.net