Przetargi
Przetargi
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych na rok 2021: 

Do pobrania plik w formacie .pdf :


 


 

 Plan zamówień.pdf

Opublikowane przez: Ryszard Barszcz | Data wprowadzenia: 2021-04-30 17:41:26 | Data modyfikacji: 2021-05-11 14:17:19.
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół
Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku 

Zamówienie powyżej 30 tys. euro 


Budowa hali sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku


 


Opublikowano 2021.07.09


Unieważnienie postępowania:


do pobrania plik w formacie .pdf: unieważnienie postępowania


 


Opublikowano 2021.07.08


Informacja z otwarcia ofert:


do pobrania plik w formacie .pdf: informacja z otwarcia ofert


 


Opublikowano 2021.07.08


Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:


do pobrania plik w formacie .pdf informacja o kwocie


 


 Opublikowano 2021.07.02


Zmiany z dnia 2021.07.02


1. Zmieniona treść SWZ:


do pobrania plik w formacie MSWord: SWZ_2021.07.05


 


Opublikowano 2021.07.02


Zmiany z dnia 2021.07.02


1. Zmieniona treść ogłoszenia (miniportal):


do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.07.02_(mini portal)


2. Zapytanie i odpowiedź nr 8:


do pobrania plik w formacie .pdf : zapytanie nr 8


3. Poprawiony przedmiar robót - roboty budowlane


do pobrania plik w formacie .pdf przedmiar_roboty budowlane_2021.07.02


 


Opublikowano 2021.07.01


Zmiany z dnia 2021.07.01


1. Zmieniona treść ogłoszenia:


do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.07.01


2. Zmieniona treść ogłoszenia (miniportal):


do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.07.01_(mini portal)


3. Zmieniona treść SWZ:


do pobrania plik w formacie MSWord: SWZ_2021.07.01


4. Zapytanie i odpowiedź nr 7:


do pobrania plik w formacie .pdf : zapytanie nr 7


5. Poprawiony przedmiar robót - roboty budowlane


do pobrania plik w formacie .pdf przedmiar_roboty budowlane_2021.07.01


 


Opublikowano 2021.06.25


1. Zapytanie i odpowiedź nr 6:


do pobrania plik w formacie .pdf : zapytanie nr 6


 


Opublikowano 2021.06.21


Zmiany z dnia 2021.06.21


1. Zmieniona treść ogłoszenia:


do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.06.21


2. Zmieniona treść ogłoszenia (miniportal):


do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.06.21_(mini portal)


3. Zmieniona treść SWZ:


do pobrania plik w formacie MSWord: SWZ_2021.06.21


4. Zapytanie i odpowiedź nr 5:


do pobrania plik w formacie .pdf : zapytanie nr 5


5. Zmieniony Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy_2021.06.21


do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 2 do SWZ_2021.06.02


6. Zmieniony Załącznik nr 3 do umowy_Umowa gwarancyjna_2021.06.21


do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 3 do SWZ_2021.06.02


7. Poprawiony przedmiar robót - roboty budowlane


do pobrania plik w formacie .pdf przedmiar_roboty budowlane_2021.06.21


8. Poprawiony przedmiar robót - zagospodarowanie terenu


do pobrania plik w formacie .pdf przedmiar_nawierzchnie i zieleń_2021.06.21


9. Projekt budowlany wersja DWG


do pobrania plik skompresowany w formacie zip PB-wersja DWG


10. Projekt wykonawczy wersja DWG


do pobrania plik skompresowany w formacie zip PW-wersja DWG


 


Opublikowano 2021.06.17


Zmiany z dnia 2021.06.17


1. Zmieniona treść ogłoszenia:


do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.06.17


2. Zmieniona treść ogłoszenia (miniportal):


do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.06.17_(mini portal)


3. Zmieniona treść SWZ:


do pobrania plik w formacie MSWord: SWZ_2021.06.17


 


Opublikowano 2021.06.09 


Zmiany z dnia 2021.06.09


1. Przedmiar Roboty sanitarne 08.06.21


do pobrania plik w formacie .pdf : Przedmiar Roboty sanitarne 08.06.21


2. Zmieniona treść ogłoszenia:


do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.06.09


3. Zmieniona treść ogłoszenia (miniportal):


do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.06.02_(mini portal)


4. Tabela nazw własnych:


do pobrania plik w formacie .pdf: Tabela nazw własnych 09-06-2021


5. Zapytanie i odpowiedź nr 4:


do pobrania plik w formacie .pdf : zapytanie nr 4


 


Opublikowano 2021.06.02 


Zmiany z dnia 2021.06.02


1. Zmieniona treść ogłoszenia:


do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.06.02


2. Zmieniona treść ogłoszenia (miniportal):


do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.06.02_(mini portal)


3. Zmieniony Załącznik nr 1 do SWZ_Opis przedmiotu zamówienia:


do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 1 do SWZ_2021.06.02


4. Zapytanie i odpowiedź nr 3:


do pobrania plik w formacie .pdf : zapytanie nr 3


Opublikowano 2021.05.25 


Zmiany z dnia 2021.05.25


1. Zmieniona treść ogłoszenia:


do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.05.25


2. Zmieniona treść ogłoszenia (miniportal):


do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.05.25_(mini portal)


3. Zmieniona treść SWZ:


do pobrania plik w formacie MSWord: SWZ_2021.05.25


4. Zapytanie i odpowiedź nr 2:


do pobrania plik w formacie .pdf : zapytanie nr 2


 


Opublikowano 2021.05.19


1. Zapytanie i odpowiedź nr 1:


do pobrania plik w formacie .pdf : zapytanie nr 1


Zmiany z dnia 2021.05.17


1. Zmieniona treść ogłoszenia:


do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.05.17


2. Zmieniona treść ogłoszenia (miniportal):


do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie_2021.05.17_(mini portal)


3. Zmieniona treść SWZ:


do pobrania plik w formacie MSWord: SWZ_2021.05.17


4. Zmieniona treść załącznika nr 13 Dokumentacja projektowa:


do pobrania archiwum skompresowane w formacie zip: załącznik nr 13_2021.05.17


 


opublikowano 2021.05.14


 


1. Ogłoszenie:


do pobrania plik w formacie .pdf : ogłoszenie


2. Specyfikacja warunków zamówienia:


do pobrania plik w formacie MSWord: SWZ


3. Załącznik nr 1 do SWZ_Opis przedmiotu zamówienia:


do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 1


4. Załącznik nr 2 do SWZ_Wzór umowy:


do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 2


5. Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia:


do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 3


6. Załącznik nr 3 do umowy_Umowa gwarancyjna:


do pobrania plik w formacie MSWord: umowa gwarancyjna


7. Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia:


do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 4


8. Załącznik nr 5 do SWZ_Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu:


do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 5


9. Załącznik nr 6 do SWZ_Zobowiązanie podmiotu udostępniajacego zasoby:


do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 6


10. Załącznik nr 7 do SWZ_Oświadczenie aktualizujące grupy kapitałowe:


do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 7


11. Załącznik nr 8 do SWZ_Oświadczenie podmiotu udostępniajacego zasoby dotyczące spełnienia warunków:


do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 8


12. Załącznik nr 9 do SWZ_Wykaz wykonanych robót budowlanych:


do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 9


13. Załącznik nr 10 do SWZ_Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę:


do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 10


14. Załącznik nr 11 do SWZ_Formularz ofertowy:


do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 11


15. Załącznik nr 12_Harmonogram rzeczowo-finansowy:


do pobrania plik w formacie MSWord: załącznik nr 12


16. Załącznik nr 13_Dokumentacja projektowa:


do pobrania archiwum skompresowane w formacie zip: załącznik nr 13

 

Opublikowane przez: Ryszard Barszcz | Data wprowadzenia: 2021-05-14 13:26:45 | Data modyfikacji: 2021-07-09 13:52:21.
Data wprowadzenia: 2021-05-14 13:26:45
Data modyfikacji: 2021-07-09 13:52:21
Opublikowane przez: Ryszard Barszcz
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych
ul. Wojska Polskiego 36
14-400 Pasłęk
Kierownik Jednostki
Marian Matuszczak
Kontakt:
Tel: (55) 248-31-29
Fax: (55) 649-50-00
e-mail: zseitpaslek@elblag.net