RODO
RODO
Klauzula informacyjna 

========= KLAUZULA INFORMACYJNA ===========
W ZAKRESIE
=====PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ====


Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję , że :


1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk jest Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku tel. 55 248 31 29, e-mail: zseitpaslek@elblag.net


2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku ul. Wojska Polskiego 36, 14-400 Pasłęk lub e-mail : zseitpaslek@elblag.net


3. Celem zbierania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku. Administrator Danych Osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom i w granicach prawa.


4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć założony cel przetwarzania danych. Dane mogą być przetwarzane dłużej tj. po osiągnięciu celu dla którego zostały zebrane, jednakże wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych oraz do celów statystycznych.


5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator Danych Osobowych zawarł umowę powierzenia.


6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie i nie podlegają zautomatyzowaniu (w tym profilowaniu).


7. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


8. Posiada Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Opublikowane przez: Ryszard Barszcz | Data wprowadzenia: 2018-06-20 11:28:15 | Data modyfikacji: 2018-06-20 11:29:44.
Data wprowadzenia: 2018-06-20 11:28:15
Data modyfikacji: 2018-06-20 11:29:44
Opublikowane przez: Ryszard Barszcz
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych
ul. Wojska Polskiego 36
14-400 Pasłęk
Kierownik Jednostki
Marian Matuszczak
Kontakt:
Tel: (55) 248-31-29
Fax: (55) 649-50-00
e-mail: zseitpaslek@elblag.net